Ndokusaka Jesu asina kuita madisciples echikadzi

Ndokusaka Jesu asina kuita madisciples echikadzi, tingadai takanzwa nekuverenga makuhwa bible rese.. Hee Jesu anenge anondida nekuti anogara akangonditarisa.. Thomas naJudas havaonani nekuda kwaJuliet.. Nhaka Peter achamitisa kamusikana kepamba pachadyirwa pasika..
😆😆😆😆 Ladies 👐

Post a comment