Munhu mutema ndiye ega anotanga ataura nebete🐝 asati ariuraya

Munhu mutema ndiye ega anotanga ataura nebete🐝 asati ariuraya… iwe urikuenda kupi ??? tswaa🔨…..

😂😂😂😂😂😂😂

Post a comment