Mudhara vakatenga chiRobot chaibata munhu kana achinyepa mumba

Kikikiki . Mudhara vakatenga chiRobot chaibata
munhu kana achinyepa mumba.Chaiti munhu akanyepa chaimuvhara mbama. 1 day mudhara vakadzoka kubva kubasa
ndokubvunza?.
Mdhara:. ‘John pawabva kuchikoro wasvikoiteyi?.’

John: ‘Ndasvikonyora homework yangu.’

chiRobot> ndiye mbama kuna John.

John: ‘Sorry mudhara ndanga ndiona TV’.

chiRobot >mbama futi kuna John

John: ‘Ndanga ndichiona porno Baba’.

Mudhara: ‘Kuona porno!!.Ini ndichiri zera rako ndaisaziva chinonzi porno.’

chiRobot> ndiye mbama kuna mudhara.

Momz vakabva vatanga kuseka, zvikanzi: ‘Chimusiyayi hanty mwana wenyu.’

chiRobot >ndiye mbama kunaMomz.

Kkkkkk chirobot kumberi

😂😂😂😂💦💦💦

Post a comment