Ndaipa Yambiro Kuvana Komana Vangu, Madam Vakateerera

Ndaipa yambiro kuvana komana vangu, madam vakateerera, ndikati, vanangu pakuroora mukaita munyama wekutongwa nevakadzi, Mai venyu ava vanofa vachitambura sezviri kuitawo Mai vangu kumusha uko. Imba yose yakati ziiiiiii INI ndokubuda hangu.

Continue reading

Today’s Tip

Kana uchirohwa nemkadzi unodya huchi hunobatsira kuti voice risaende kure pakuchema

Continue reading

Zvipoko Zvazvishoma

Makamboona here kuti Nyaradzo neDoves pazvakatanga kugadzira macoffin ane comfort mukati zvipoko zvazvishoma?? 不不不不不

Continue reading

Waiziya Yekuti Unosvika paRank Kombi Yakazara Mahwindi

Waiziya yekuti unosvika paRank kombi yakazara mahwindi 丑蛤賤拎潑樹綾蛤賤賤front seat risina munhu wobva wanzi huya upinde pasara munhu 1 tobva tabaya…wapinda wobva wanzi bhadhara …wapedza mahwindi otanga kubuda one by one wosara waka jegera pafront seat neka satchel pamakumbo 不 ndoyaarikuda kuitwa Nekon Chamisa 不不Ana Mteki nana Madhuku naThokozanimahwindi haabve

Continue reading

Nekunyepa Kunoita Vakadzi

Nekunyepa kunoita vakadzi soo pamwe labour haitomborwadze kana mbichana 云云云云

Continue reading

Him & Her

Her : bbe ndokumbirawo mari yekudya paLunch Him : une change ye$50 here Her : ehe bbe Him : idya iyoyo

Continue reading

Wakamboita Stress

Wakamboita stress yekuti baba vako vanokubvunza kuti chii mwanangu iwe woti mudhara nyararai muchiri mwana mudiki 不不不不

Continue reading

Musaona Ndisingabatiki

Musaona ndisingabatiki landlord akaona ndiri online anotofunga kt ndatotambira…尹

Continue reading

Vasikana Vanotora Varume Vevanhu

Vasikana vanotora varume vevanhu musandikanganwewo不不不不不不不

Continue reading

Breaking News

Breaking News Mukomana wekumhanya negejo paStay away oramba nyaya mudare Mukomana uyu anonzi ataurira mutongi kuti handina kuba asi ndaitobhadhara gejo racho pakazotanga musindo saka ndakaona zvakakodzera kubuda naro sezvo mari ndanga ndatopa muzvina Till Aenderera mberi akati naiye arikutodawo Change yake yakasara mushop nyangwe hazvo receipt rwakanga rwusati rwabuda

Continue reading